36,153,731,713 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

8

استان تحت حمایت

373

طرح موفق

8

طرح در حال اجرا