34,215,850,863 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

7

استان تحت حمایت

357

طرح موفق

10

طرح در حال اجرا