همه ی راه ها با کوچک ترین گام ها شروع میشود، همه ی قصه ها با کوچکترین کلمات،آغاز می شود و همه ی رویاها با کوچکترین اثرها ممکن می شود. ما در تمامی شبانه روز آگاهانه و نا آگاهانه بر اطراف خود اثر می گذاریم،اما آیا اثرساز هم هستیم؟ تا به حال به این فکر کرده اید که در قصه ی زندگی چند نفر نقش داشته اید؟ تنها کسانی که می شناسید؟ نه! ما می توانیم با تصمیمی اثر ساز، تحولی ایجاد کنیم ، حتی در زندگی کسانی که نمی شناسیم،ما با هم میتوانیم فرصت هایی برابر را برای یکدیگر خلق کنیم. ما می توانیم در ممکن شدن رویای یک فرد،یک خانواده،یک جامعه، با نقشی که ایفا می کنیم، اثر ساز شویم.

در آخرین هفته های سال و برای شروع تازه ، آماده اید که نقشتان را ایفا کنید؟با ما همراه شوید!


در ایفا چرخه‌ی کار به این صورت است که روستاییان طرح‌های کسب و کار خود را به ایفا ارائه می‌کنند، ایفا پس از ارزیابی آنها بر اساس معیارهای مختلف، آنها را تایید و مبلغ مورد نیاز را در وب‌سایت به همراه شرح هر پروژه اعلام می‌کند؛ این کسب و کارها به وام‌هایی خرد نیاز دارند و با راه‌اندازی آنها نه تنها زندگی آن فرد، که زندگی خانواده و در ادامه روستاییان دیگر نیز به شکلی مثبت تغییر می‌کند. شما با قرض دادن می‌توانید نقش خود را در ممکن شدن این طرح‌ها و بهبود کیفیت زندگی ایفا کنید. در این کمپین تا پیش از پایان سال می‌خواهیم با مشارکت هم، سرمایه‌ی مورد نیاز برای 50 طرح را تامین و آن را به روستاییان قرض دهیم، تا سالی اثرساز را آغاز کنیم و این چرخه را ادامه دهیم.

 ...
انتخاب طرح
 ...
قرض دادن
 ...
پس گرفتن قرض
 ...
تکرار

کسانی که اکنون نقششان رو ایفا کرده اند