طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

محسن کدخدایی - تجهیز سوپر مارکت

محسن کدخدائی با خرید اجناس سوپر مارکت میتواند از رفت و آمد طولانی روستایی ها به شهر برای خرید جلوگیری کند

81,000,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

81,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیز سوپر مارکت

خرید فریزر برای سوپر مارکت توسط هاجر سابقی نژاد

زینت  بامری
★★★★★
★★★★★

چاه ابراهیم / کرمان
29,000,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

29,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات خرازی

تاسیس اولین مغازه خرازی روستا توسط خانم زهرا پیری

مینا  احمدی
★★★★★
★★★★★

محمدآباد کتکی / کرمان
76,007,098 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

76,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیز سوپر مارکت

تجهیز سوپر مارکت توسط امید درزاده

محمود آزادی
★★★★★
★★★★★

دهان / سیستان و بلوچستان
76,740,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

71,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

گسترش فروشگاه مواد غذایی

گسترش فروشگاه مواد غذایی توسط یعقوب مبارکی

علی اصغر  سابقی نژاد
★★★★★
★★★★★

چاه شاهی / کرمان
51,350,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

51,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیز سوپر مارکت

تجهیز سوپر مارکت توسط کشور اسفرم

پروین  بامری زهکلوت
★★★★★
★★★★★

حید آباد / کرمان
71,215,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

71,000,000 ریال

هدف