طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کاشت نهال خرما

کاشت نهال خرما توسط افسانه پادیاب

افسانه پادیاب
★★★★★
★★★★★

کنت آباد / کرمان
81,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

81,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

حرص نهال خرما

حرص نهال خرما توسط میثم پادیاب

میثم پادیاب
★★★★★
★★★★★

کنت آباد / کرمان
85,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

85,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

پرورش ماهی گرمابی

پرورش ماهی گرمابی در یک هکتار

حامد منصوری
★★★★★
★★★★★

مزرعه طریفی / خوزستان
121,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

121,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

پرورش ماهی گرمابی

پرورش ماهی گرمابی در یک هکتار

حامد منصوری
★★★★★
★★★★★

مزرعه طریفی / خوزستان
180,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

121,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

پرورش ماهی گرمابی

پرورش ماهی گرمابی در یک هکتار

حامد منصوری
★★★★★
★★★★★

مزرعه طریفی / خوزستان
250,905,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

121,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید 10 دستگاه الکترونیکی برای دانش آموزان نیازمند

خرید 10 دستگاه الکترونیکی برای دانش آموزان نیازمند روستای لهک از توابع اسلامشهر

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

لهک / تهران
362,042,500 ریال

مشارکت‌ها

321,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید یک دستگاه موتور سیکلت

خرید موتور سیکلت توسط فردین فرامرزی

زینت  بامری
★★★★★
★★★★★

چاه ابراهیم / کرمان
21,000,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

21,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیز سوپرمارکت

تجهیز سوپرمارکت

علی اصغر  سابقی نژاد
★★★★★
★★★★★

چاه شاهی / کرمان
50,500,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

50,500,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کمک به مناطق سیل زده جنوب شرقی کشور

نادره توکلی
★★★★★
★★★★★

/ سیستان و بلوچستان
712,506,300 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

700,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

راه‌اندازی سوپرمارکت

راه‌اندازی سوپرمارکت توسط بهزاد مهاجر

مرضیه پهلوانی
★★★★★
★★★★★

چاهدشت / کرمان
70,650,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

70,500,000 ریال

هدف