طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی سوپرمارکت

تاسیس سوپرمارکت توسط الهام رفیعی

الهام رفیعی
★★★★★
★★★★★

چمکبود / ایلام
201,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

راه اندازی تاکسی تلفنی

خرید امتیاز تاکسی تلفنی توسط مالک نظری

مالک نظری
★★★★★
★★★★★

انجیره / ایلام
201,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه خیاطی

راه‌اندازی کارگاه خیاطی توسط زینب پیرانی

زینب پیرانی
★★★★★
★★★★★

انجیره / ایلام
201,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت یونجه

کاشت یونجه توسط شیرزاد چاوران

شیرزاد چاوران
★★★★★
★★★★★

طلور / ایلام
151,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

151,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

زنبورداری

زنبورداری توسط آقای روح الله داوودی

فرزاد چاوران
★★★★★
★★★★★

چمکبود / ایلام
201,641,500 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

پرورش گوسفندان اصلاح نژاد شده

پرورش گوسفندان اصلاح نژاد شده

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

طلور / ایلام
91,023,102 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

91,000,000 ریال

هدف