طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات مهار آتش

خاموش کردن آتش‌ در جنگل‌های زاگرس 

اعظم حیاتی
★★★★★
★★★★★

جنگل‌های زاگرس / فارس
746,673,635 ریال

مشارکت‌ها

مانده

2,001,000,000 ریال

هدف