طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

خرید چرخ خیاطی

خرید چرخ خیاطی توسط الهه وجدانی

ZAHRA ALAVI
★★★★★
★★★★★

قلعه شیخ / تهران
101,000,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

101,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید 10 دستگاه الکترونیکی برای دانش آموزان نیازمند

خرید 10 دستگاه الکترونیکی برای دانش آموزان نیازمند روستای لهک از توابع اسلامشهر

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

لهک / تهران
362,042,500 ریال

مشارکت‌ها

321,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

نذر مسئولانه

عید قربان نزدیک است، بیایید امسال کمی مسئولانه‌تر قربانی کنیم

صندوق  ایفا
★★★★★
★★★★★

/ تهران
345,314,188 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

345,314,188 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کمک کنیم تا همه «راحت تر» بحران کورونا را از سر بگذرانند

کمک به 120 نفر نیازمند شناسایی شده

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

/ تهران
391,153,963 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

500,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

توزیع وعده های غذایی سالم در بیمارستان های کشور

یلدا حکیمی
★★★★★
★★★★★

/ تهران
94,355,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

2,501,000,000 ریال

هدف