طرح‌ها

نزدیک پایان

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات مهار آتش

خاموش کردن آتش‌ در جنگل‌های زاگرس 

اعظم حیاتی
★★★★★
★★★★★

جنگل‌های زاگرس / فارس
767,193,635 ریال

مشارکت‌ها

مانده

2,001,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

راه اندازی آرایشگاه زنانه

راه اندازی آرایشگاه زنانه توسط فرشته نظری

فرشته نظری
★★★★★
★★★★★

انجیره / ایلام
150,290,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

151,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید مشارکتی کمباین

خرید مشارکتی کمباین توسط حمید اسدپور، کوروش اسدپور، شیما اسدپور، سمیرا اسدپور

حمید اسدپور
★★★★★
★★★★★

گنداب / ایلام
1,000,200,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

1,001,000,000 ریال

هدف