طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

خرید مشارکتی کمباین

خرید مشارکتی کمباین توسط حمید اسدپور، کوروش اسدپور، شیما اسدپور، سمیرا اسدپور

حمید اسدپور
★★★★★
★★★★★

گنداب / ایلام
1,000,200,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

1,001,000,000 ریال

هدف