طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه‌ اندازی کارواش

راه اندازی کارواش توسط تورج علیرضایی، ایرج علیرضایی، سلمان علیرضایی

تورج علیرضایی
★★★★★
★★★★★

پشت قلعه / ایلام
750,680,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

751,000,000 ریال

هدف