طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی سوپرمارکت

راه اندازی سوپر مارکت توسط ادریس سلیمانی

ادریس سلیمانی
★★★★★
★★★★★

هفت چشمه / ایلام
200,100,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

201,000,000 ریال

هدف