طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

توسعه سوپرمارکت

توسعه سوپرمارکت توسط آقای یدالله پورعلی‌زاده

یدااله پورعلی زاده
★★★★★
★★★★★

شهیدآباد / کرمان
151,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

151,000,000 ریال

هدف