طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی سوپرمارکت

راه اندازی سوپرمارکت توسط فرزاد پارسا

فرزاد پارسا
★★★★★
★★★★★

نازدشت موفق / کرمان
151,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

151,000,000 ریال

هدف