طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

گسترش فروشگاه مواد غذایی

گسترش فروشگاه مواد غذایی توسط یعقوب مبارکی

علی اصغر  سابقی نژاد
★★★★★
★★★★★

چاه شاهی / کرمان
51,350,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

51,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیز سوپرمارکت

تجهیز سوپرمارکت

علی اصغر  سابقی نژاد
★★★★★
★★★★★

چاه شاهی / کرمان
50,500,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

50,500,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

راه‌اندازی مغازه تعویض روغنی

راه‌اندازی مغازه تعویض روغنی توسط مجید بامری زهکلوت

علی اصغر  سابقی نژاد
★★★★★
★★★★★

چارچاهی / کرمان
51,170,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

51,000,000 ریال

هدف