طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام

ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط محمد محمودی برجک

یعقوب  سابقی نژاد
★★★★★
★★★★★

چشمه ها / کرمان
71,299,415 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

71,000,000 ریال

هدف