طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

تجهیز سوپر مارکت

خرید فریزر برای سوپر مارکت توسط هاجر سابقی نژاد

زینت  بامری
★★★★★
★★★★★

چاه ابراهیم / کرمان
29,000,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

29,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید یک دستگاه موتور سیکلت

خرید موتور سیکلت توسط فردین فرامرزی

زینت  بامری
★★★★★
★★★★★

چاه ابراهیم / کرمان
21,000,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

21,000,000 ریال

هدف