طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

محسن کدخدایی - تجهیز سوپر مارکت

محسن کدخدائی با خرید اجناس سوپر مارکت میتواند از رفت و آمد طولانی روستایی ها به شهر برای خرید جلوگیری کند

81,000,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

81,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید چرخ خیاطی

خرید یک چرخ چکن‌دوزی توسط آقای فاروق کدخدایی

121,025,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

121,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

نقاشی ساختمان

خرید وسایل نقاشی و کاغذ دیواری ساختمان توسط مراد کدخدائی

61,135,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

61,000,000 ریال

هدف