طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کارگاه خیاطی

ساخت کارگاه خیاطی توسط فرخنده دادخدایی

فرخنده  دادخدایی
★★★★★
★★★★★

چاه دادخدا / کرمان
141,482,500 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

141,000,000 ریال

هدف