طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

گسترش سوپر مارکت

خرید کولر برای سوپر مارکت توسط هاجر سابقی نژاد

هاجر  سابقی نژاد
★★★★★
★★★★★

چاه ابراهیم / کرمان
77,510,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

76,000,000 ریال

هدف