طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

احداث کارگاه پرورش قارچ

احداث کارگاه پرورش قارچ توسط خانم فاطمه محمدی

فریده  سعیدی
★★★★★
★★★★★

قلعه گژدم / خوزستان
251,250,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

251,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیز فروشگاه مواد غذایی

تجهیز فروشگاه مواد غذایی توسط آقای علی اکبر مولایی

فریده  سعیدی
★★★★★
★★★★★

قلعه گژدم / خوزستان
151,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

151,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

احداث کارگاه خیاطی

احداث کارگاه خیاطی توسط خانم ثریا مولایی

فریده  سعیدی
★★★★★
★★★★★

قلعه گژدمک / خوزستان
103,273,741 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

101,000,000 ریال

هدف