طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

گسترش سوپر مارکت

توسعه سوپر مارکت توسط شهناز دامنی

151,058,157 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

151,000,000 ریال

هدف