طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی تاکسی تلفنی

خرید امتیاز تاکسی تلفنی توسط مالک نظری

مالک نظری
★★★★★
★★★★★

انجیره / ایلام
201,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف