طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

احداث مکانیکی موتور و گیربکس

احداث مکانیکی موتور و گیربکس توسط آقای موسی سابقی نژاد

نعیم  بهزادی
★★★★★
★★★★★

رحمت‌آباد / کرمان
141,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

141,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی و پارچه‌فروشی

تجهیز کارگاه خیاطی برای خرید پارچه بصورت عمده توسط آقای نواب بهزادی

نعیم  بهزادی
★★★★★
★★★★★

رحمت‌آباد / کرمان
151,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

151,000,000 ریال

هدف