طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی فروشگاه تامین مواد غذایی

راه‌اندازی فروشگاه تامین مواد غذایی توسط محمد سابقی نژاد

محمد سابقی‌نژاد
★★★★★
★★★★★

گلدشت / کرمان
157,172,754 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

151,000,000 ریال

هدف