طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

دامداری

راه‌اندازی دامداری توسط پرویز کدخدامنش

پرویز  کدخدامنش
★★★★★
★★★★★

نازدشت / کرمان
151,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

151,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت یونجه

کاشت یونجه توسط جهانگیر فرامرزی

پرویز  کدخدامنش
★★★★★
★★★★★

نازدشت / کرمان
201,500,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف