طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

فروشگاه لوازم کشاورزی

توسعه فروشگاه لوازم کشاورزی توسط نسرین سرحدی و حسام الدین سرحدی

نسرین سرحدی
★★★★★
★★★★★

کپری / کرمان
401,320,668 ریال

مشارکت‌ها

مانده

402,000,000 ریال

هدف