طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی میوه فروشی

راه اندازی میوه فروشی توسط آقای عبدالرضا سعیدی

عبدالرضا سعیدی
★★★★★
★★★★★

چمکبود / ایلام
171,100,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

171,000,000 ریال

هدف