طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

هرس کردن نخل خرما

هرس کردن نخل خرما توسط عیسی روشنی زهکلوت

عیسی روشنی زهکلوت
★★★★★
★★★★★

کروچان / کرمان
101,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

101,000,000 ریال

هدف