طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

توسعه کسب و کار خیاطی

توسعه کسب و کار خیاطی توسط خانم شهربانو مولایی

شهربانو مولایی
★★★★★
★★★★★

قلعه کژدم / خوزستان
150,200,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

151,000,000 ریال

هدف