طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کاشت کنجد

با حمایت از طرح آقای مسلم نارویی زاده ایشان را در جهت کشت کنجد در زمینشان یاری نمایید

مسلم ناروئی
★★★★★
★★★★★

چاه‌گمشاد / کرمان
43,850,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

43,850,000 ریال

هدف