طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

تولید خمیر فلافل

تولید خمیر فلافل توسط نازنین سلیمانی

نازنین سلیمانی
★★★★★
★★★★★

اهواز / خوزستان
201,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف