طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

تولید سرویس آشپزخانه

تولید سرویس آشپزخانه توسط فوزیه هلالی

موسی عیدان
★★★★★
★★★★★

جدیده / خوزستان
251,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

251,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تولید و فروش صنایع دستی

تولید و فروش صنایع دستی توسط منیژه براهویی

موسی عیدان
★★★★★
★★★★★

جدیده / خوزستان
251,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

251,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

موسی عیدان
★★★★★
★★★★★

/ آذربایجان شرقی
0 ریال

مشارکت‌ها

لغو شد

0 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید قطعات و لوازم مصرفی کارگاه برودتی

خرید قطعات و لوازم مصرفی کارگاه برودتی توسط جواد جزایری

موسی عیدان
★★★★★
★★★★★

جدیده / خوزستان
201,600,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف