طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

تهیه و پخش ترشی

تهیه و پخش ترشی خانگی توسط پیروز هاشمیان

محمدرضا محمدی فر
★★★★★
★★★★★

سوره / خوزستان
131,600,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

131,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی

تجهیز کارگاه خیاطی توسط یاسمن اموری

محمدرضا محمدی فر
★★★★★
★★★★★

سوره / خوزستان
402,100,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

401,000,000 ریال

هدف