طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه تولیدی لباس

راه‌اندازی کارگاه خیاطی توسط یسری اموری

یسری اموری
★★★★★
★★★★★

جدیده / خوزستان
201,026,700 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف