طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه بلوک زنی

راه اندازی کارگاه بلوک زنی توسط عمران حقیقی نژاد

عمران حقیقی نژاد
★★★★★
★★★★★

محمدآبادکتکی / کرمان
251,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

251,000,000 ریال

هدف