طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه‌اندازی سوپرمارکت

راه‌اندازی سوپرمارکت توسط ماه خاتون دهمیری نژاد

ماه خاتون دهمیری نژاد
★★★★★
★★★★★

شهیدآباد / کرمان
123,010,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

121,000,000 ریال

هدف