طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

توسعه کارگاه زه دوزی

توسعه کارگاه زه دوزی توسط مجید شهنوری

102,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

101,000,000 ریال

هدف