طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کاشت کنجد

کاشت کنجد توسط ابراهیم دهمیری و مهرانگیز دهمیری

ابراهیم دهمیری
★★★★★
★★★★★

شهیدآباد / کرمان
301,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

301,000,000 ریال

هدف