طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه چکن دوزی

راه اندازی کارگاه چکن دوزی توسط علی کدخدا

201,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف