طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی شرکت تعاونی روستایی

راه اندازی شرکت تعاونی روستایی توسط پرویز نرماشیری

201,700,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف