طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه خیاطی

راه اندازی کارگاه خیاطی توسط درنا هلالی

درنا هلالی
★★★★★
★★★★★

روستای جدیده / خوزستان
201,010,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف