طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات سوزن دوزی

خرید تجهیزات سوزن دوزی توسط سمیه حیدرزهی

سمیه حیدرزهی
★★★★★
★★★★★

چاه بهمن / کرمان
61,010,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

61,000,000 ریال

هدف