طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

توسعه کارگاه قالیبافی

توسعه کارگاه قالیبافی توسط جعفر قزلباش و زهرا طهماسبی

جعفر قزلباش
★★★★★
★★★★★

چمکبود / ایلام
501,042,485 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

501,000,000 ریال

هدف