طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

تولید تیرچه بتونی

تجهیز کارگاه تولید تیرچه بتونی توسط منصور بامری علی

126,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

126,000,000 ریال

هدف