طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

ارتقا مغازه خرازی

ارتقا مغازه خرازی توسط سکینه آهورانی

101,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

101,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید چرخ خیاطی چکن دوزی

خرید چرخ خیاطی چکن دوزی توسط یونس طوقی

201,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

احداث کارگاه تپه‌زنی

احداث کارگاه تپه‌زنی توسط خانم فاطمه بامری

51,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

51,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

زینب اهورانی
★★★★★
★★★★★

/ آذربایجان شرقی
0 ریال

مشارکت‌ها

لغو شد

0 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

زینب اهورانی
★★★★★
★★★★★

/ آذربایجان شرقی
0 ریال

مشارکت‌ها

لغو شد

0 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

زینب اهورانی
★★★★★
★★★★★

/ آذربایجان شرقی
0 ریال

مشارکت‌ها

لغو شد

0 ریال

هدف