طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات جوشکاری

خرید تجهیزات جوشکاری توسط مسلم احمدی

مسلم احمدی
★★★★★
★★★★★

هفت چشمه / ایلام
171,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

171,000,000 ریال

هدف