طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه جوشکاری

راه اندازی کارگاه جوشکاری توسط صابر دیمیری

صابر دیمیری
★★★★★
★★★★★

شهید آباد / کرمان
201,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

201,000,000 ریال

هدف