طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کاشت نخل

با حمایت خود از طرح آقای اصغر جلالی ایشان را در جهت کاشت نخل خرما در زمینشان یاری نمایید

زینب  بونگی
★★★★★
★★★★★

کپری / کرمان
62,100,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

62,100,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت نهال خرما از نوع ربی

با حمایت از این طرح ، آقای یوسف مرادی چاه شاهی جوان و با انگیزه را درجهت کاشت نهال خرما در زمنیشان یاری نمایید

زینب  بونگی
★★★★★
★★★★★

روستای کپری / کرمان
47,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

47,000,000 ریال

هدف