طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

نذر مسئولانه

عید قربان نزدیک است، بیایید امسال کمی مسئولانه‌تر قربانی کنیم

صندوق  ایفا
★★★★★
★★★★★

/ تهران
345,314,188 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

345,314,188 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت گندم

کاشت گندم توسط عبدالساده کعب

صندوق  ایفا
★★★★★
★★★★★

بیت محارب / خوزستان
60,010,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

60,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت گندم

کاشت گندم توسط عبدالحسن کرملاچعب

صندوق  ایفا
★★★★★
★★★★★

بیت یدی / خوزستان
60,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

60,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید پارچه برای سوزن‌دوزی

خرید پارچه برای سوزن‌دوزی توسط سکینه فرامرزی

صندوق  ایفا
★★★★★
★★★★★

چاه ابراهیم / کرمان
13,200,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

10,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کاشت گندم

کاشت گندم توسط اصغر سابقی‌نژاد

صندوق  ایفا
★★★★★
★★★★★

چارچاهی / کرمان
54,081,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

54,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خرید وانت برای جمع‌آوری محصولات صنایع‌دستی از روستاها

خرید وانت برای جمع‌آوری محصولات صنایع‌دستی از روستاها توسط مهرداد شمس‌الدینی

صندوق  ایفا
★★★★★
★★★★★

تمگران / کرمان
100,100,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

100,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تجهیز دفتر خدمات کامپیوتری و کافی‌نت

تجهیز دفتر خدمات کامپیوتری و کافی‌نت توسط حامد منصوری

صندوق  ایفا
★★★★★
★★★★★

مزرعه طریفی / خوزستان
70,000,000 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

70,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کشت برنج

اجاره زمین جهت کشت شلتوک

صندوق  ایفا
★★★★★
★★★★★

عین دو / خوزستان
70,020,820 ریال

مشارکت‌ها

خاتمه یافته

70,000,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

پرورش دام از نوع بز

جمع آوری حمایت مالی کار آفرینی به مبلغ 6 میلیون تومان برای خرید دام جهت راه اندازی دام پروری

صندوق  ایفا
★★★★★
★★★★★

چاهدشت / کرمان
60,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شده

60,000,000 ریال

هدف